Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów, z siedzibą: 59-920 Bogatynia, ul. Żołnierzy II AWP 2 G (zwanym dalej: Biblioteką), reprezentowana przez Dyrektora.
  Z Administratorem danych można się skontaktować  przez e-mail:  bibliotekabpmg@o2.pl, obsługiwany przez personel Biblioteki. Administrator wyznaczył w Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: iodo@bogatynia.naszabiblioteka.com.
 2. Będziemy przetwarzali dane osobowe Czytelnika takie jak: imię i nazwisko, numer kontaktowy (adresy pocztowe, adresy e-mail, numery telefonów) i inne (informacje dotyczące czytelnika związane z biblioteką lub katalogiem, obejmujące aktywność w bibliotece, informacje o wypożyczeniach i opłatach, informacje o wyszukiwaniach i ogólne dane o użytkowaniu, w tym dane połączenia jak np. adresy IP). Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli Czytelnik chce korzystać z usług bibliotecznych świadczonych przez Administratora – Bibliotekę.
 3. Przetwarzanie danych Czytelnika w powyższym zakresie jest niezbędne do zarządzania prawami autorskimi, do identyfikacji wypożyczających, do rozliczenia z Biblioteką i do bieżącego kontaktu (w tym monitowania w sprawie zwrotu wypożyczonych materiałów).
 4. Bilbioteka będzie przetwarzać dane Czytelnika w celu realizacji obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) tj. do do wykonania obowiązków prawnych, w tym obowiązków archiwalnych i statystycznych oraz do ochrony materiałów bibliotecznych i zasobów elektronicznych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 5. Dane osobowe Czytelnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 6.  Podane przez Czytelnika dane nie będą profilowane ani poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 7.  Czytelnik ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych;
 • sprostowania swoich danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Czytelnik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza RODO (czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2.  Dane osobowe czytelnika będą przetwarzane przez okres 10 lat od momentu zaprzestania korzystania z usług bibliotecznych świadczonych przez Administratora – Bibliotekę lub do momentu wycofania zgody.

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zegar