Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów

Historia

Założeniem biblioteki zajął się frontowiec, żołnierz w stanie spoczynku, którego nazwiska nie udało się odtworzyć. W tym czasie księgozbiór zawierał 440 woluminów i 15 tytułów czasopism. Zbiory pochodziły głównie przydziału Ministra Kultury i Sztuki oraz z darów od mieszkańców miasta. Pierwsza siedziba biblioteki usytuowana była przy Placu Bohaterów Warszawy. W 1968 r. placówka została przeniesiona do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Powierzchnia nowej siedziby wynosiła 150m2. 
     Początkowo Biblioteka nosiła nazwę Miejska Biblioteka Publiczna i podlegała merytorycznie Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu. W pierwszych latach działalności istniała tylko ogólna wypożyczalnia i czytelnia, dopiero w 1972 r. wyodrębniono Oddział dla Dzieci, który od początku prowadziła Tatiana Sawicka. Funkcję pierwszego kierownika powierzono p. Irenie Ewy, po której stanowisko objęła Renata Maćkowiak.


     W miarę rozwoju przemysłu i wzrostu liczby ludności na terenie naszej gminy jedna niewielka placówka stała się mało wystarczająca. Zaczęto tworzyć filie. Powstały cztery:
  - 1949 r. W Działoszynie;
   - 1955 r. w Zatoniu
   - 1957 r. w Opolnie Zdroju
   - 1959 r. w Porajowie
     W pierwszych latach działalności Biblioteki Miasta i Gminy w Bogatyni oraz rozwoju kultury naszego miasta duże znaczenie miał czynnik psychologiczny istniejący w każdym z osadników. Traktowali oni pracę i pobyt na tym, terenie za chwilowy i przejściowy, a tworzenie nowych placówek od podstaw wiązało się z wieloma trudnościami i problemami. Mimo braku przygotowania bibliotekarskiego, pierwsi pracownicy rozwijali nie tylko działalność biblioteczną. Starali się również zaspokoić szersze potrzeby czytelników zapraszając znane osobistości ze świata filmu, sztuki, kultury, ludzi pióra i teatru. Pośród wielu znalazły się takie osoby jak: Alina i Czesław Centkiewiczowie, Mieczysława Ćwiklińska, Jarema Stępowski, Henryk Worcell, Władysław Broniewski, Gustaw Morcinek oraz wielu, wielu innych.
     

Po 1989 r. w związku ze zmianami politycznymi w kraju zmieniła się sytuacja bibliotek publicznych. Spowodowała to ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym, w myśl której biblioteki publiczne zostały związane organizacyjnie i finansowo z samorządami lokalnymi. Nasza placówka stosując się do nowo wprowadzonej ustawy wystąpiła do Zarządu Gminy i Miasta o zatwierdzenie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni, co nastąpiło 07.07.1992 r.
     Nowa sytuacja prawna i ekonomiczna nie spowodowała negatywnych zmian w naszej bibliotece. W przeciwieństwie do wielu placówek w kraju na terenie gminy Bogatynia nie zamknięto żadnej filii bibliotecznej. A dzięki usilnym staraniom dyrektora placówki Jadwigi Niczyporuk, która stanowisko to zajmowała do kwietnia 2008 r., oraz zrozumieniu władz samorządowych, Rada Gminy podjęła w 1992 r. decyzje o budowie pomieszczeń bibliotecznych.
     

We wrześniu 1997 roku Biblioteka rozpoczęła swą działalność w nowo wybudowanym lokalu przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 2g. Podczas uroczystego otwarcia placówce nadano imię "Polskich Noblistów". W kwietniu 2008 r. funkcję dyrektora Biblioteki objął Adam Balcer.
     Pomimo upływu lat biblioteka oraz jej pracownicy nieustannie starają się rozwijać i dostosowywać do zmieniających się czasów i wymagań swych użytkowników. Jednym z takich działań podjętych na szeroką skalę była komputeryzacja, którą zapoczątkowano w latach 1995/1996. Program jaki wówczas wykorzystywano do procesu automatyzacji biblioteki nosił nazwę MAK. Pracę komputeryzacji zbiorów w siedzibie głównej Biblioteki zakończono w 2005 r. Dwa lat później, w celu podniesienia standardów i funkcjonalności wyszukiwania zbiorów oraz obsługi czytelników, Biblioteka przystąpiła do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego. Od tego momentu aplikacją wykorzystywaną do pracy stał się ALEPH. Program ten pozwolił na szereg udogodnień, które w dużym stopniu wykorzystywane są przez czytelników (katalog on-line, dostęp do konta użytkownika, zdalne zamawianie książek).
     

     Biblioteka stale rozszerza swą ofertę w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów wśród, których znajdują się nie tylko książki i czasopisma ale również filmy DVD, multimedia, nagrania audio oraz szereg innych. Zachęca również do czynnego udziału w funkcjonowaniu Biblioteki zapraszając osoby dorosłe, młodzież szkolną oraz przedszkolaków na liczne imprezy kulturalno-oświatowe, jak spotkania autorskie, kursy, warsztaty plastyczne, lekcje biblioteczne, pogadanki tematyczne oraz wiele innych działań okolicznościowych

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zegar