Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

Biblioteka Publiczna  Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich  Noblistów  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bogatynia.naszabiblioteka.com

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności:

  • Brak uzupełniających informacji głosowych i w  języku migowym dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
  • Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
  • Niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nie rozróżniające kolorów.
  • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.
  • Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. 

 

Dostępność  architektoniczna

Biblioteka Główna w Bogatyni użytkuje parter w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, posiada wejście, wyjście ewakuacyjne do budynku oraz toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń w środku budynku jest przyjazna osobom niepełnosprawnym, zapewniając swobodne poruszanie się po bibliotece.

Filia Biblioteczna w Porajowie użytkuje pomieszczenie na II pietrze w Szkole Podstawowej. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Filia Biblioteczna w Zatoniu użytkuje pomieszczenia na I pietrze Filii Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Filia Biblioteczna w Działoszynie użytkuje pomieszczenia na parterze. Budynek nie posiada żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 

Data publikacji: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Osińska, bibliotekabogatynia@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 75 773 23 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Powiazane  dokumenty: Raport o stanie zapewnienia  dostępności podomiotu  publicznego
Stan w dniu  01.01.2021 r.

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zegar