Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów

Regulamin Wypożyczalni Dorośli

Regulamin Wypożyczalni 
Biblioteki Miasta i Gminy w Bogatyni
Oddział dla Dorosłych

 

§ 1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien: a) Okazać Dowód Osobisty  b) Zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.
 6. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni. 
   

§ 2

 1. Wypożyczyć można jednocześnie trzy woluminy.
 2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy jak 30 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli niema na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. Z Księgozbioru Podręcznego Wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla Czytelników dorosłych za zgodą tych Czytelników.
   

§ 3

 1. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
   

§ 4

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić Bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik, wysokość odszkodowania ustala Bibliotekarz.
   

§ 5

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w 3 ust. 2 i 4, Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0.30 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
 3. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
   

§ 6

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do Księgi Skarg i Wniosków.
   

§ 7

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
 2. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwoływania się do Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni.
   

§ 8

 1. Dane osobowe Czytelników będą wykorzystywane wyłącznie na użytek Biblioteki.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny