Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów

Regulamin Mediateki

Regulamin korzystania z Mediateki
Biblioteki Miasta i Gminy w Bogatyni

 

§ 1

 1. Z kompleksowych usług wypożyczalni Mediateki mogą korzysta ć Czytelnicy, którzy wykupili abonament i posiadają komputerową Kartę Biblioteczną.
 2. Czytelnik korzystający z usług Mediateki zobowiązany jest pozostawić wierzchnie okrycie, teczkę, plecak, większą torbę w Szatni lub we wskazanym miejscu.
 3. Wnoszone przez Czytelnika książki, czasopisma oraz dokumenty na nośnikach elektronicznych, kasety VHS należy zgłosić Bibliotekarzowi.
   

§ 2

 1. Przy zapisie zgłaszający powinien:  a) okazać Dowód Osobisty lub inny Dokument Tożsamości ze zdjęciem, b) wypełnić Kartę Zobowiązania i, po zapoznaniu Si z regulaminem Mediateki, podpisać ją.
 2. Za niepełnoletniego Czytelnika Kartę Zobowiązania podpisują Rodzice lub Opiekunowie Prawni.
 3. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 4. Biblioteka pobiera abonament w wysokości 10 zł (roczny) lub 5 zł (półroczny).
 5. Po upływie terminu należy wykupić abonament na kolejny rok.

§ 3

 1. W ramach wykupionego abonamentu jednorazowo można wypożyczyć 2 media na okres 7 dni.
 2. Z przetrzymanie mediów ponad termin, Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 1 zł na tydzień.

§ 4

 1. Bibliotekarz udziela informacji o mediach, pomaga w ich doborze.
   

§ 5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania mediów będących własnością Biblioteki, powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić Bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia mediów bądź z niewłaściwego korzystania mediów odpowiada Czytelnik. 
 3. Wysokość odszkodowania za wynikłe uszkodzenia określa Bibliotekarz. 
 4. Czytelnik może dostarczyć, zamiast zagubionego medium inne, przydatne Mediatece, jednak nie mniejszej wartości. 
   

§ 6

 1. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są Czytelnikom informacją wywieszoną w widocznym miejscu. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.
   

§ 7

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni. 
   

§ 8

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Mediateki.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny